Behandlingen

Vi naprapater arbetar med manuell medicin, vilket innebär att vi arbetar med våra händer. Vi förebygger, behandlar och rehabiliterar vid smärta, skador och spänningar i framförallt muskler och leder.

Undersökning

Naprapaten betraktar kroppen som en helhet och behandlar den därefter. Många symtom uppstår genom kedjereaktioner i kroppen. De muskler och leder där symptomen sitter hänger samman med framförallt ryggradens funktioner och nerver. Kroppen kan under lång tid härda ut och kompensera en störning i form av t.ex. stress eller felaktig arbetsställning. Ända tills den en dag säger ifrån och det är hög tid att söka hjälp.

Behandling & rehabilitering

Varje människokropp är unik och naprapaten kombinerar ett antal olika tekniker för att uppnå bästa möjliga resultat i varje enskilt fall. Syftet med behandlingen är att återställa kroppens naturliga förmåga till rörlighet. Det gör vi genom manipulations- och mobiliseringstekniker i kombination med massage och stretching.

Uppföljning

Naprapaten följer sedan upp din skada på bästa sätt. Det kan t.ex. innebära att han eller hon hjälper dig att upprätta ett personligt träningsprogram, föreslår styrketräning och hjälper till att förbättra ergonomin på din arbetsplats.