Naprapaten

Naprapaterna är Sveriges i särklass största yrkeskår inom manuell medicin. Idag är vi ca 1100 yrkesverksamma. De flesta av oss har egen klinik och arbetar med såväl privata patienter som med företag, organisationer och idrottsrörelsen. I vissa landsting arbetar naprapater också via vårdavtal. För att bli legitimerad naprapat krävs en femårig utbildning på heltid.

Hos naprapaten är du i goda händer. Naprapaten arbetar ofta genom egen klinik och erbjuder kort väntetid, personligt omhändertagande och snabb smärtlindring.

Att komma till naprapaten innebär för de flesta en stund av lugn och ro och avslappning. Via samtalet (anamnesen), behandlingen och det personliga bemötandet får din naprapat en helhetsbild av din situation och en uppfattning om hur just du kan bli bra från symptom och åtgärda orsakerna.

De flesta naprapater har idag ett etablerat nätverk med läkare och sjukvården i övrigt. Det betyder att de kan få kompletterande utredningar gjorda när det behövs.

Utbildningen

Utbildningen till legitimerad naprapat sker vid Naprapathögskolan i Stockholm. Utbildningen består av fyra års heltidsstudier samt ett femte år som utgörs av praktiktjänstgöring inom hälso- och sjukvård. Efter studierna kan naprapaten ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen.

Svenska Naprapatförbundet

Svenska Naprapatförbundet kvalitetssäkrar regelbundet behandlingseffekter. Förbundet har vidare en etisk nämnd som ansvarar för etiska frågor inom förbundet. Förbundet bedriver vidareutbildning, kurser och anordnar kongresser för att hålla medlemmarna ajour med utvecklingen inom området manuell medicin.

Svenska Naprapatförbundet stöder också forskning i form av ett flertal studier med ambitionen att ytterligare vetenskapligt dokumentera naprapatins effekter. Detta sker även inom idrottsmedicin.